Domů  /  Zadávací řízení  /  Studie „Opatření na podporu…

Výpis systémových zpráv

Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení

Systémové číslo: T002/18/V00055528
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 23.02.2018 16:07
Lhůta pro podání nabídky 02.03.2018 09:00
Otevíraní obálek 02.03.2018 09:03

Popis:
Na základě pravidelného každoročního monitoringu byl zaznamenán významný dlouhodobý pokles početnosti populace tetřívka obecného zejména ve východní části Krušných hor. Druh je jediným předmětem ochrany PO Východní Krušné hory a...

metodická nápověda

Kontextová navigace