Domů  /  Zadávací řízení  /  Dům přírody Žďárských vrchů -…

Výpis systémových zpráv

Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP

Systémové číslo: T002/18/V00055315
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 12.01.2018 12:58
Lhůta pro podání nabídky 23.01.2018 10:00
Otevíraní obálek 23.01.2018 10:05

Popis:
Výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“) nad prováděním stavby návštěvnického střediska chráněné krajinné oblasti...

metodická nápověda

Kontextová navigace