Domů  /  Zadávací řízení  /  Parametry posuzování souboru…

Výpis systémových zpráv

Parametry posuzování souboru opatření po hydrologických celcích

Systémové číslo: T002/18/V00055303
Zadavatel: Česká republika -...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 01.02.2018 08:53
Lhůta pro podání nabídky 20.02.2018 10:00
Otevíraní obálek 20.02.2018 10:00

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování podkladové studie pro potřeby posuzování vlivu opatření přijatých v plánech pro zvládání povodňových rizik na povodňová rizika po proudu vodního toku v souladu s naplňováním úkolů...

metodická nápověda

Kontextová navigace