Domů  /  Zadávací řízení  /  Ošetření významných dubů v…

Výpis systémových zpráv

Ošetření významných dubů v Sedmihorkách

Systémové číslo: T002/12/V00000676
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 03.09.2012 08:42
Lhůta pro podání nabídky 06.09.2012 09:00
Otevíraní obálek 06.09.2012 09:30

Popis:
V CHKO Český ráj, v I. a II. zóně, na pozemcích p.č. 1487/1, 1470 a 1496 v k.ú. Karlovice provede odborné arboristické ošetření 26 významných dubů za pomoci stromolezecké techniky a následný úklid dřevní hmoty v termínu do 30. 10. 2012.

metodická nápověda

Kontextová navigace