Domů  /  Zadávací řízení  /  Činnost odborného experta při…

Výpis systémových zpráv

Činnost odborného experta při provádění interního auditu systému bezpečnosti informací Ministerstva zemědělství

Systémové číslo: T002/12/V00000600
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 28.08.2012 18:13
Lhůta pro podání nabídky 12.09.2012 11:00
Otevíraní obálek 12.09.2012 13:00

Popis:
Uchazeč v postavení přizvané osoby dle § 16 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat činnost odborného...

metodická nápověda

Kontextová navigace