Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka rychlého…

Výpis systémových zpráv

Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE

Systémové číslo: T002/22/V00058708
Zadavatel: Státní veterinární ústav Praha

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
CYMEDICA CZ, a.s. 27419941 Ano 119 140,00 144 159,40 22.12.2022 20:33:00
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva CYMEDICA CZ, a.s. 27419941
Datum uzavření smlouvy 09.01.2023
Celková smluvní cena bez DPH 1 999 990,00
Celková smluvní cena s DPH 2 419 987,90
Sazba DPH v % 21,00
DPH 419 997,90
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Předmětem VZ je dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE pro laboratoře SVÚ Praha.


Položky předmětu:
- Název: Rychlý imunoenzymatický test k diagnostice TSE
- Kód z číselníku NIPEZ: 33141625-7 - Diagnostické sady
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33141625-7 - Diagnostické sady
- Popis: Předmětem této VZ je dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE pro laboratoře SVÚ Praha dle specifikace v příloze této VZ. V příloze jsou uvedeny i požadavky na doložení dokumentace k nabízenému testu / testovacích souprav.
Nabídková cena musí být uvedena jako cena za jednu testovací soupravu včetně dopravy do SVÚ Praha při předpokladu cca 12 dodávek během 1 roku. Výsledkem VZ bude roční rámcová smlouva na dodávku testovacích souprav s maximálním plněním v celkové hodnotě do 1.999.990,- Kč bez DPH, a to vždy na základě dílčích objednávek. Návrh smlouvy není přílohou VZ, žádáme o zaslání návrhu rámcové smlouvy spolu s nabídkou. Rámcová smlouva nemusí být podepsaná, postačí ve formátu word k následné editaci.
Zadavatel uvádí maximální hodnotu této VZ, která činí 1.999.990,- Kč bez DPH a je nepřekročitelná.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat soupravy v maximálním plnění této VZ a zároveň právo zrušit tuto VZ bez udání důvodu.
Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání, v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 1
- Měrná jednotka: rok
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1 999 990,00


Místo plnění veřejné zakázky Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje
Ulice: Sídlištní 136/24
Obec: 16503 Praha 6 - Lysolaje
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Předpokládaná doba plnění od 09.01.2023
Předpokládaná doba plnění do 08.01.2024
Smlouva Rámcová smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace