Domů  /  Zadávací řízení  /  Podpora sokola stěhovavého v…

Výpis systémových zpráv

Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko

Systémové číslo: T002/21/V00058091
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Jedná se o službu uvedenou v příloze č.1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 či uvedenou v příloze č.2 k ZVZ Ne
Kontaktní osoby Zobrazit seznam
VZ zadávaná na základě rámcové dohody Ne
Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět zakázky

Stručný popis Podpora zvláště chráněného druhu sokola stěhovavého zřízením hnízdiště pomocí instalace speciální budky. Speciální budka o rozměrech 600 x 600x 600 mm zhotovená z hliníkového plechu ve spojích nýtovaného, dno z antikorózní oceli s předvrtanými odvodňovacími otvory bude opatřena přistávací dřevěnou plošinou o rozměrech 600 x 600 x 600 mm. Budka bude umístěna pomocí horolezecké techniky na vrcholovou část továrního komína společnosti Permon s.r.o. v Roztokách u Křivoklátu, na pozemku p.č. 148/17, k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Budka bude instalována tak, aby odolala atmosferickým vlivům a zároveň nepoškozovala komín a instalované antény mobilního operátora.
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Otevřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace