Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Systémové číslo: T002/19/V00057034
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Jedná se o službu uvedenou v příloze č.1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 či uvedenou v příloze č.2 k ZVZ Ne
Kontaktní osoby Zobrazit seznam
VZ zadávaná na základě rámcové dohody Ne
Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět zakázky

Stručný popis Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Železné hory, resp. aktualizace obsahu studie z roku 2010 podle vývoje a současného stavu území a stavu poznání, podle platných právních předpisů. Důraz bude kladen na popis a vyhodnocení změn v území. Podrobněji budou zpracovány části díla „kategorizace sídel“ a „o ochraně volné krajiny“. Studie bude zahrnovat konkrétní podmínky ochrany krajinného rázu pro sídla (nebo jejich částí, pokud se charakter zástavby v rámci sídel výrazně liší nebo pokud se jedná o odloučené místní části) tak, aby byly tyto podmínky využitelné k zapracování do územních plánů (dále jen „ÚP“). Studie bude obsahovat vymezení ploch území, kde bude postupováno podle § 12 odst. 2 ZOPK (limity stanovené v rámci ÚP, regulačních plánů (dále jen „RP“), případně ÚP s prvky RP), podle Metodického pokynu MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování k uplatňování § 12 odst. 4 ZOPK, který byl publikován ve Věstníku MŽP (Ročník XXVII, září 2017, Částka 9).

Předpokládaná hodnota za tuto část veřejné zakázky je: 206.611 Kč bez DPH

Další část veřejné zakázky je: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota 363 636,00 bez DPH
Předpokládaná hodnota včetně provize bez DPH 363 636,00
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť Ne
Měna koruna česká
Nezveřejňovat předpokládanou hodnotu Ne

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Otevřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace