Domů  /  Zadávací řízení  /  Celková rekonstrukce objektu…

Výpis systémových zpráv

Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace

Systémové číslo: T002/19/V00056976
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
Ing. Ladislav Trčka 13617826 Ano 427 300,00 517 033,00 27.08.2019 15:54:36
LAPLAN s.r.o. 29201691 Ano 605 500,00 732 655,00 22.08.2019 14:31:29
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva Ing. Ladislav Trčka 13617826
Datum uzavření smlouvy 04.10.2019
Celková smluvní cena bez DPH 427 300,00
Celková smluvní cena s DPH 517 033,00
Sazba DPH v % 21,00
DPH 89 733,00
Měna koruna česká
Základní popis plnění Předmět:
- Předmětem VZ je tvorba projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu v Olomouci. Budova se nachází v památkově chráněném území města Olomouc, jedná se o nemovitou kulturní památku (objekt se nachází v historickém centru města Olomouce), která byla postavena zhruba v 15. století.
Tvorba projektové dokumentace obsahuje zejména tyto činnosti:
a. Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu),
b. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
c. Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci),
d. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
e. Výkon autorského dozoru.

Smlouva uveřejněna dle jiného právního předpisu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10404162.
Místo plnění veřejné zakázky Lafayettova 13 13, Olomouc
Ulice: Lafayettova 13 13
Obec: 77900 Olomouc
Stát: Česká republika - CZE
Region: Olomoucký kraj (CZ071)
Popis doby plnění viz návrh smlouvy
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace