Domů  /  Zadávací řízení  /  Zvýšení biodiverzity v PR…

Výpis systémových zpráv

Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení

Systémové číslo: T002/18/V00056398
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
PROJECT PLUS KLATOVY, spol.... 49791788 Ano 673 112,03 814 465,56 26.09.2018 10:14:07
SENEA spol. s r.o. 62620401 Ano 469 475,00 568 064,75 01.10.2018 09:52:36
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva SENEA spol. s r.o. 62620401
Datum uzavření smlouvy 15.10.2018
Celková smluvní cena bez DPH 469 475,00
Celková smluvní cena s DPH 568 064,75
Sazba DPH v % 21,00
DPH 98 589,75
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě – PR Nový rybník.
Akce spočívá ve vytvoření 3 mělkých tůní v jižní části PR Nový rybník (nedaleko ptačí pozorovatelny), které mají sloužit k rozmnožování obojživelníků a jako biotop pro vodní a mokřadní organizmy. Z odtěženého materiálu a dovezené zeminy vhodné zrnitosti bude vybudována hnízdní stěna pro břehule říční (Riparia riparia).

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Tůně v PR Nový rybník“ z 10/2016. Zpracovatelem je Ing. Antonín Kavan. Součástí realizace bude vytvoření tůní a hnízní stěny dle PD:
- SO 01 Tůně
- SO 03 Hnízdní stěna

Stavba bude realizována na pozemcích p.č. dle GP 1374/25, 1374/26, 1374/27, 1374/28, 1374/29, 1374/30, 1374/31, 1374/32, 1374/33, 1374/34, 1374/35 v k. ú. Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR.


Položky předmětu:
- Název: Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
- Kód z číselníku NIPEZ: 45200000-9 - Kompletní nebo dílčí konstrukční a stavební práce
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
- Popis: Zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě – PR Nový rybník.
Akce spočívá ve vytvoření 3 mělkých tůní v jižní části PR Nový rybník (nedaleko ptačí pozorovatelny), které mají sloužit k rozmnožování obojživelníků a jako biotop pro vodní a mokřadní organizmy. Z odtěženého materiálu a dovezené zeminy vhodné zrnitosti bude vybudována hnízdní stěna pro břehule říční (Riparia riparia).

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Tůně v PR Nový rybník“ z 10/2016. Zpracovatelem je Ing. Antonín Kavan. Součástí realizace bude vytvoření tůní a hnízní stěny dle PD:
- SO 01 Tůně
- SO 03 Hnízdní stěna

Stavba bude realizována na pozemcích p.č. dle GP 1374/25, 1374/26, 1374/27, 1374/28, 1374/29, 1374/30, 1374/31, 1374/32, 1374/33, 1374/34, 1374/35 v k. ú. Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství:
- Měrná jednotka:
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:


Místo plnění veřejné zakázky Malá 9, Plzeň
Ulice: Malá 9
Obec: 301 00 Plzeň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Plzeňský kraj (CZ032)
Bližší specifikace: Stavba bude realizována na pozemcích p.č. dle GP 1374/25, 1374/26, 1374/27, 1374/28, 1374/29, 1374/30, 1374/31, 1374/32, 1374/33, 1374/34, 1374/35 v k. ú. Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj.
Popis doby plnění viz návrh smlouvy (provedení díla nejpozději do 1.12.2018)
Smlouva podepsaná smlouva , příloha na CD

metodická nápověda

Kontextová navigace