Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova rybníka v PR Malá…

Výpis systémových zpráv

Obnova rybníka v PR Malá Strana - projektové a inženýrské práce

Systémové číslo: T002/12/V00000452
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
VZ: Uzamčena
Části: 1. část , 2. část , 3. část , 4. část

Akce se zakázkou

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Jedná se o službu uvedenou v příloze č.1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 či uvedenou v příloze č.2 k ZVZ Ne

Předmět zakázky

Stručný popis Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění) včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření staveniště, rozborů rybničního sedimentu a zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně předání stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci.
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam
Dělení na části Ano
Části Zobrazit seznam

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Uzavřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace