Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Mgr. Iva Mádlová
Funkce/pracovní pozice:
E-mail: madlovai@rektorat.czu.cz
Telefon – zaměstnání: 224384068
Mobilní telefon:

Profil organizace

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze
Právní forma: Vysoká škola
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
Tel (ústředna): 224384068
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-zemedelska-univerzita-v-praze
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.czu.cz
Kontaktní osoba: Mádlová Iva
Webová adresa: http://www.czu.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kamýcká 129
Obec: 16500 Praha Suchdol
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace