Domů  /  Katalog organizací  /  Město Kopřivnice  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Administrátor E-tržiště
Funkce/pracovní pozice: Administrátor e-tržiště Gemin.cz
E-mail: informatika@koprivnice.cz
Telefon – zaměstnání: 556 879 495
Mobilní telefon: 736 614 204

Profil organizace

Název: Město Kopřivnice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Tel (ústředna): 556 879 411
Fax (ústředna): 556 812 758
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost, Sociální služby, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-koprivnice
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000
Kontaktní osoba: E-tržiště Administrátor
Webová adresa: http://www.koprivnice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Štefánikova 1163/12
Obec: 74221 Kopřivnice Kopřivnice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Telekomunikační hlasové služby pro město Kopřivnice - pevné linky 30.11.2015 11:30
Poskytování fixních telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice. Zadáno
VZ Mapový server města Kopřivnice 09.11.2015 15:00
Předmětem zakázky je nahrazení stávajícího mapového serveru (MapServer 4.x s nadstavbami firmy Help Service – Remote Sensing s.r.o.) a aplikace pro práci s daty katastru nemovitostí. Zadáno
VZ Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice 28.11.2014 09:00
Poskytování komplexních hlasových a datových služeb mobilních telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jím založené a zřízené organizace, jakož ji obce ve správním obvodu (tzv. „Oprávněné osoby“ nebo „veřejní zadavatelé“). Zadáno
VZ Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici 09.06.2014 10:00
zajištění úklidových služeb v objektu č.p.1163 v Kopřivnici Zadáno
VZ Výměna pultu centrální ochrany 16.11.2012 10:00
Předmětem zakázky je : 1) kompletní dodávka, instalace a oživení pultu centrální ochrany ( dále jen PCO) včetně zaškolení obsluhy, dopravy a záručního servisu. PCO bude umístěn v prostorách operační služby Městské policie na ul. Štefánikova v Kopřivnici a bude umožňovat připojení neomezeného počtu monitorovaných objektů. Stávající stav - na PCO v současnosti napojeno celkem 70 objektů.... Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Název účtu: Česká spořitelna, a. s.
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1767241349
Kód banky: 0800
IBAN: CZ18 0800 0000 0017 6724 1349
SWIFT: GIBACZPX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace