Domů  /  Katalog organizací  /  Statutární město Ústí nad…  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Zdeněk Putna
Funkce/pracovní pozice:
E-mail: zdenek.putna@mag-ul.cz
Telefon – zaměstnání:
Mobilní telefon:

Profil organizace

Název: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Střekov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Tel (ústředna): 475273910
Fax (ústředna): 475273999
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statutarni-mesto-usti-nad-labem
Kontaktní osoba: Putna Zdeněk
Webová adresa: http://www.strekov.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Národního odboje 794/15
Obec: 400 03 Ústí nad Labem Ústí nad Labem-Střekov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace