Domů  /  Katalog organizací  /  Obec Jankovice  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Lenka Jarolímová
Funkce/pracovní pozice: místostarostka
E-mail: obecjankovice@seznam.cz
Telefon – zaměstnání: 466687111
Mobilní telefon: 607873543

Profil organizace

Název: Obec Jankovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00273694
Tel (ústředna): 466687111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Bydlení a občanská vybavenost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-jankovice
Kontaktní osoba: Jarolímová Lenka
Webová adresa: http://www.obec-jankovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Jankovice 27
Obec: 53501 Jankovice Jankovice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Obec Jankovice
Název účtu: Obec Jankovice
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1205499399
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace