Domů  /  Katalog organizací  /  Operátor ICT, a.s.  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Bc. Petra Burdová
Funkce/pracovní pozice:
E-mail: burdova@operatorict.cz
Telefon – zaměstnání:
Mobilní telefon:

Profil organizace

Název: Operátor ICT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
Tel (ústředna): +420 773 748 253
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/operator-ict-a-s
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.operatoropencard.cz/
Kontaktní osoba: Burdová Petra
Webová adresa: http://www.operatorict.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Jungmannova 36/31
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup kancelářského nábytku 22.11.2016 10:00
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění nákupu kancelářského nábytku a jeho instalace. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Operator ICT, a.s.
Název účtu: Operator ICT, a.s.
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 5920172
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace