Domů  /  Katalog organizací  /  Obec Hraničné Petrovice  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Ludmila Kalhousová
Funkce/pracovní pozice: referent státní správy a samosprávy
E-mail: ouhp@quick.cz
Telefon – zaměstnání: 585036076
Mobilní telefon: 724160106

Profil organizace

Název: Obec Hraničné Petrovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00601144
DIČ: CZ00601144
Tel (ústředna): 585036076
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-hranicne-petrovice
Kontaktní osoba: Kalhousová Ludmila
Webová adresa: http://www.hranicnepetrovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: není 75
Obec: 78306 Hraničné Petrovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Olomoucký kraj (CZ071)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 25328811
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace