Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Mgr. Soňa Staňková
Funkce/pracovní pozice: ředitelka
E-mail: vuzulova@seznam.cz
Telefon – zaměstnání: 584437164
Mobilní telefon: 603872429

Profil organizace

Název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 64988287
DIČ: 64988287
Tel (ústředna): 584437164
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/vychovny-ustav-stredni-skola-a-skolni-jidelna-zu
Kontaktní osoba: Staňková Soňa
Webová adresa: http://www.vuzulova.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Komenského 154
Obec: 79065 Žulová Žulová
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávky drogistického zboží 02.08.2012 11:00
Předmětem VZ bude uzavření smlouvy s dodavatelem na dobu jednoho roku. Požadujeme dodávky čistících a hygienických potřeb dle našich aktuálních potřeb a objednávek. Zrušeno
VZ Dodávky drogistického zboží 23.07.2012 11:00
Dodávky veškerého drogistického zboží a hygienických potřeb. Doprava zdarma. Dovoz na místo doručení, úhrada fakturou po dodání zboží, splatnost minimálně 14 dnů (počítají se kalendářní dny). Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace