Domů  /  Katalog organizací  /  Město Sokolov  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Ing. Jiří Krotil
Funkce/pracovní pozice: vedoucí odboru informatiky
E-mail: jiri.krotil@mu-sokolov.cz
Telefon – zaměstnání: 359808317
Mobilní telefon: 724538110

Profil organizace

Název: Město Sokolov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
Tel (ústředna): 359808111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-sokolov
Profil zadavatele (www adresa): http://ezak.sokolov.cz
Kontaktní osoba: Krotil Jiří
Webová adresa: http://www.sokolov.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Rokycanova 1929/1929
Obec: 35601 Sokolov Sokolov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace