Domů  /  Katalog organizací  /  Registrace

Výpis systémových zpráv

Žádost o registraci dodavatele

Organizace

Identifikační čísla

Sídlo/místo podnikání

Jiné kontaktní adresy

Obecné kontaktní údaje

Bankovní spojení

Kategorie zadavatele a hlavní předmět činnosti
Dodatečné informace o organizaci

Administrátor organizace

Přílohy žádosti dle bodu 2.3.4 Provozního řádu

Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel o registraci povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele. Jako přílohu žádosti o registraci přiloží žadatel také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem či za žadatele.

Provozní řád
Captcha

V souladu s Provozním řádem musí být žádost o registraci elektronicky podepsána. Kliknutím na tlačítko "Odeslat žádost" ji odešlete a následně bude zobrazena stránka s podepisovacím java appletem, jehož spuštění je potřeba povolit, jinak nebude možné k žádosti připojit elektronický podpis. Více podrobností se dozvíte v manuálu elektronického podpisu.

Kontextová navigace