Domů  /  Katalog organizací  /  Registrace

Výpis systémových zpráv

Žádost o registraci zadavatele

Organizace

Identifikační čísla

Sídlo/místo podnikání

Jiné kontaktní adresy

Obecné kontaktní údaje

Bankovní spojení

Kategorie zadavatele a hlavní předmět činnosti
Dodatečné informace o organizaci

Administrátor organizace

Přílohy žádosti dle bodu 2.3.4 Provozního řádu

Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel o registraci povinen předložit elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či elektronicky podepsaný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele. Jako přílohu žádosti o registraci přiloží žadatel také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem či za žadatele.

Provozní řád
Captcha

Kliknutím na tlačítko "Odeslat žádost" ji odešlete provozovateli ke schválení.

Kontextová navigace