Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Úřad pro ochranu osobních…

Výpis systémových zpráv

Úřad pro ochranu osobních údajů

Název: Úřad pro ochranu osobních údajů
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70837627
DIČ: není
Tel (ústředna): +420 234 665 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/13b96f43-8f5d-49b7-b147-447e80b249d3
Kontaktní osoba: Vojtíšková Jitka
Webová adresa: https://www.uoou.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Pplk. Sochora 727/27
Obec: 17000 Praha Holešovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 2 kuchyňských linek a 3 vestavěných skříní 24.05.2017 10:00
Nákup 2 kuchyňských linek a 3 vestavěných skříní, specifikovaných v příloze č. 3 a 4 Zadáno
VZ Stavební úpravy ÚOOÚ 2NP 06.04.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavební úpravy v 2.NP Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to za účelem zřízení zasedací místnosti dle vizualizace. Zadáno
VZ Nákup kancelářského nábytku 30.03.2017 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku, specifikovaného v příloze č.3 + příloha č. 4 vizualizace Zadáno
VZ Úklid objektu ÚOOÚ 08.02.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je úklid objektu ÚOOÚ specifikovány v příloze č. 2 této výzvy. Zrušeno
VZ Stavební úpravy ÚOOÚ 1NP 12.01.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavební úpravy v zasedací místnosti v 1.NP Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to za účelem zřízení 5 kanceláří dle vizualizace. Stávající zasedací místnost v 1.NP bude nově rozdělena na pět kanceláří a přístupovou chodbu. Kanceláře jsou navrženy 1x pro 2 zaměstnance a... Zadáno
1 2 3
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace