Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Kroměříž

Výpis systémových zpráv

Město Kroměříž

Název: Město Kroměříž
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00287351
Tel (ústředna): 573 321 111
Fax (ústředna): 573 331 481
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-kromeriz
Profil zadavatele (www adresa): https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba: Pšeja Jan
Webová adresa: http://www.mesto-kromeriz.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Velké náměstí 115/1
Obec: 76701 Kroměříž Kroměříž
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace