Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Hořovice

Výpis systémových zpráv

Město Hořovice

Název: Město Hořovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00233242
DIČ: CZ00233242
Tel (ústředna): 311545301
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-horovice
Profil zadavatele (www adresa): http://www.mesto-horovice.eu
Kontaktní osoba: Nový Pavel
Webová adresa: http://www.mesto-horovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Palackého náměstí 2/2
Obec: 26801 Hořovice Hořovice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Microsoft Office 2013 31.03.2015 10:00
23 ks Microsoft Office 2013 Pro podnikatele 1 ks Microsoft Office 2013 Professional Neukončeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: běžný
Název účtu: běžný
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 363886349
Kód banky: 0800
IBAN: CZ7908000000000363886349
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace