Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  Asociace soukromého…

Výpis systémových zpráv

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Název: Asociace soukromého zemědělství České republiky
Právní forma: Zájmové sdružení právnic.osob
IČO: 68402538
DIČ: CZ68402538
Tel (ústředna): 266710413
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/asociace-soukromeho-zemedelstvi-ceske-republiky
Popis činnosti: obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců
Kontaktní osoba: Šebek Jaroslav
Webová adresa: http://www.asz.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Samcova 1177/1
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace