Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Chlumčany

Výpis systémových zpráv

Obec Chlumčany

Název: Obec Chlumčany
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00264997
Tel (ústředna): 415 691 023
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-chlumcany
Kontaktní osoba: Sachr Pavel
Webová adresa: http://www.chlumcanyavlci.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Chlumčany 154
Obec: 43903 Chlumčany Chlumčany
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Projektova dokumentace stavby Výstavba ČOV a kanalizace vobci Chlumčany...
Vypracování, obstarání a zajištění úplné projektové dokumentace stavby Výstavba ČOV a kanalizace vobci Chlumčany a Vlčí pro potřebu stavebního řízení stavby. Zadáno
VZ Projektová dokumentace stavby Výstavba ČOV a kanalizace v obci Chlumčany...
Vypracování, obstarání a zajištění úplné projektové dokumentace stavby Výstavba ČOV a kanalizace v obci Chlumčany a Vlčí pro potřebu územního řízení stavby. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace