Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Státní…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70978956
DIČ: CZ70978956
Tel (ústředna): +420384721128
Fax (ústředna): +420384722379
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/cr-statni-oblastni-archiv-v-treboni
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html
Kontaktní osoba: Šotová Zdenka
Webová adresa: http://www.ceskearchivy.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Husova 143
Obec: 379 01 Třeboň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihočeský kraj (CZ031)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup odvlhčovačů pro SOA Český Krumlov
Nákup odvlhčovačů Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017 10.11.2016 08:00
Nákup počítačů pro fotografickou dílnu Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017 09.11.2016 08:00
Notebook 5 ks Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017 01.11.2016 08:00
Nákup 2 ks počítačů a 2 ks monitorů Zadáno
VZ Nákup disků do diskového pole pro Státní oblastní archiv v Třeboni 01.11.2016 08:00
Předmětem zakázky je nákup a instalace 16 disků do diskového pole typu Petastor Alnico AL6160FA pro Státní oblastní archiv v Třeboni. Zadáno
1 2 3 4 5 13 ... 14
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 4130881
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace