Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Hasičský…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525
Tel (ústředna): +420950530111
Fax (ústředna): +420495512282
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-hasicsky-zachranny-sbor-kraloveh
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_14.html
Kontaktní osoba: Mileretová Eva
Webová adresa: http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nábřeží U Přívozu 122/4
Obec: 500 03 Hradec Králové
Stát: Česká republika - CZE
Region: Královéhradecký kraj (CZ052)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Úklidové prostředky pro HZS Královéhradeckého kraje na rok 2017 (2) 18.04.2017 10:00
Dodávka úklidových prostředků pro HZS Královéhradeckého kraje dle požadavků uvedených v příloze č. 1 výzvy. Dodavatel prostřednictvím elektronického tržiště zadavateli předloží cenovou nabídku. Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné objednávky zadavatele. Zadáno
VZ Prostředky na nádobí pro HZS Královéhradeckého kraje na rok 2017 (1) 11.04.2017 10:05
Dodávka prostředků na nádobí pro HZS Královéhradeckého kraje dle požadavků uvedených v příloze č. 1 výzvy. Dodavatel prostřednictvím elektronického tržiště zadavateli předloží cenovou nabídku. Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné objednávky zadavatele. Zadáno
VZ Úklidové prostředky pro HZS Královéhradeckého kraje na rok 2017 (1) 11.04.2017 10:00
Dodávka úklidových prostředků pro HZS Královéhradeckého kraje dle požadavků uvedených v příloze č. 1 výzvy. Dodavatel prostřednictvím elektronického tržiště zadavateli předloží cenovou nabídku. Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné objednávky zadavatele. Zrušeno
VZ Tiskový válec 24.03.2017 08:00
Dodávka tiskového válce R1 smartkit pro Xerox Workcentre 7232. Dodavatel prostřednictvím elektronického tržiště zadavateli předloží pouze cenovou nabídku. Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné objednávky zadavatele. Nabídková cena bude zpracována jako konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí předmětu veřejné zakázky (dopravu do místa plnění, clo, skladování,... Zadáno
VZ Kupní smlouva na dodávku obuvi pro HZS Královéhradeckého kraje v roce 2017
Dodávka obuvi - kotníčkových bot v počtech a typech uvedených dále. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 33
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace