Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Kraj Vysočina

Výpis systémových zpráv

Kraj Vysočina

Název: Kraj Vysočina
Právní forma: Kraj
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
Tel (ústředna): 564 602 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/kraj-vysocina
Kontaktní osoba: Hadrava Martin
Webová adresa: http://www.kr-vysocina.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Žižkova 1882/57
Obec: 58601 Jihlava Jihlava
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace