Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond životního…

Výpis systémových zpráv

Státní fond životního prostředí České republiky

Název: Státní fond životního prostředí České republiky
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 00020729
Tel (ústředna): +420267994300
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-zivotniho-prostredi-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html
Kontaktní osoba: Pertlíčková Kateřina
Webová adresa: https://www.sfzp.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Olbrachtova 2006/9
Obec: 14000 Praha 4 Krč
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup mobilních telefonů 15.07.2015 13:00
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, jejímž předmětem budou dodávky mobilních telefonů dle specifikace uvedené v článku 1.3 výzvy k podání nabídek. Zadáno
VZ Dodávky tiskáren, kopírek, tonerů a servisních služeb 2015 - 2016 06.02.2015 09:00
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy dle § 11 zákona mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016, jejímž předmětem budou dodávky zboží (tiskárny, kopírky, spotřební materiál) a poskytnutí služeb dle specifikace uvedené v článku 1.2 výzvy. Jednoznačná specifikace jednotlivých dodávek a služeb bude uvedená s ohledem na § 92 odst. 1 písm. b)... Zadáno
VZ Zajištění dodávek zboží v oblasti provozu tiskáren a kopírek 20.10.2014 13:00
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy dle § 11 zákona mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014, jejímž předmětem budou dodávky zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy. Zadáno
VZ Zálohovací LTO kazety 02.10.2014 12:00
Dodávka 100 ks zálohovacích LTO kazet - IBM TotalStorage LTO Ultrium 800GB Data Cartridge (1600GB comp./800GB uncomp; LTO Ultrium 4) worm Zadáno
PT Servisní podpora na skenery Fujitsu a Panasonic
Servisní podpora pro skenery na 12 měsíců - FUJITSU fi-6770A - FUJITSU fi-6240 (2 ks) - Panasonic KV-4065CW (2 ks) Zrušeno
1 2 3
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace