Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  Vysoká škola…

Výpis systémových zpráv

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - VŠCHT Praha

Název: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - VŠCHT Praha
Právní forma: Vysoká škola
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373
Tel (ústředna): 220441111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství, Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/vysoka-skola-chemicko-technologicka-v-praze
Profil zadavatele (www adresa): http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav
Kontaktní osoba: Pospíšilová Iveta
Webová adresa: http://www.vscht.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Technická 1905/5
Obec: 16000 Praha Dejvice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: VŠCHT Praha, ČSOB a.s., pobočka Banskobystrická
Název účtu: VŠCHT Praha, ČSOB a.s., pobočka Banskobystrická
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 130197294
Kód banky: 0300
IBAN: CZ5803000000000130197294
SWIFT: CEKOCZPP

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace