Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Dřínov

Výpis systémových zpráv

Obec Dřínov

Název: Obec Dřínov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00236802
DIČ: CZ00236802
Tel (ústředna): 315782172
Fax (ústředna): 315782172
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-drinov
Profil zadavatele (www adresa): https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-drinov_1659/
Kontaktní osoba: Bocková Jitka
Webová adresa: http://www.drinov-melnicko.net

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dřínov 38
Obec: 27745 Dřínov Dřínov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Název účtu: Česká spořitelna, a.s.
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 0490110359
Kód banky: 0800
IBAN: CZ55 0800 0000 0004 9011 0359
SWIFT: GIBACZPX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace