Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Kancelář generálního komisaře…

Výpis systémových zpráv

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Název: Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 68378637
DIČ: CZ68378637
Tel (ústředna): 224186264
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/kancelar-generalniho-komisare-ucasti-ceske-republi
Kontaktní osoba: Streglova Eva
Webová adresa: http://www.czexpo.com

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Rytířská 539/31
Obec: 11000 Praha Staré Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup IT techniky a softwaru 12.01.2015 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka HW a SW pro potřeby zadavatele dle specifikace uvedené níže. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace