Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Moravy, s.p.

Výpis systémových zpráv

Povodí Moravy, s.p.

Název: Povodí Moravy, s.p.
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Tel (ústředna): +420 541637111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-moravy-s-p
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html
Kontaktní osoba: Najvirt Oldřich
Webová adresa: http://www.pmo.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dřevařská 932/11
Obec: 60200 Brno Veveří
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Morava, Uh. Hradiště - ořez stromů
Provedení prořezu dřevin rostoucích na levém břehu řeky Moravy. Zadáno
PT Dodávka uhlí - průzkum trhu
Dodávka uhlí včetně dopravy Zrušeno
VZ Dodávka nábytku 12.06.2014 10:00
Vybavení novým nábytkem, cena včetně dopravy a montáže Zadáno
1 ... 6 7 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace