Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Národní zemědělské muzeum,…

Výpis systémových zpráv

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 75075741
DIČ: CZ75075741
Tel (ústředna): 220308200
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/narodni-zemedelske-muzeum-praha
Profil zadavatele (www adresa): https://www.gemin.cz/profil/narodni-zemedelske-muzeum-praha
Kontaktní osoba: Slančík Marek
Webová adresa: http://nzm.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kostelní 1300/44
Obec: 17000 Praha Holešovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění zahradnických služeb na zámku Kačina pro rok 2018 14.02.2018 08:00
Předmětem je zajištění uvedených služeb v rozsahu péče o skleník, bylinkovou zahradu, zeleninovou zahradu, travnaté plochy, přilehlé plochy zámku a interiéry zámku. Zadáno
VZ Úklidové služby na zámku Kačina 2018 31.01.2018 08:00
Zakázka určuje úklidové práce a práce spojené s úklidem na objektu zámku Kačina, Svatý Mikuláš 51 (zámek), č.p. 105 (kočárovna), č.p. 32 (dílny), 284 01 Kutná Hora (dále jen "objekt"). Úklid objektu bude prováděn dle požadované frekvence. Zadáno
VZ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY - 100 LET 15.12.2017 11:30
Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů ve standardní jakosti a provedení, která je nutná pro naplnění účelu, ke kterému tyto předměty obvykle slouží v množství a specifikaci dle zadání zadavatele, a to včetně označení předmětu stoletým logem či dalšími motivy dle výběru a schválení zadavatele. Zadavatel objedná celou zakázku jako celek s dodavatelem, který podá ekonomicky... Zadáno
VZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - ZÁMEK KAČINA, revitalizace... 23.10.2017 16:00
Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS – dokumentace pro provedení stavby Předpokládaný termín plnění: listopad 2017- leden 2018 Neukončeno
VZ INSTALACE SIMULÁTORU TRAKTORU pro Národní zemědělské muzeum s.p.o. –... 18.07.2017 12:00
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dodávku a montáž zemědělského trenažeru simulující traktor v expozici „Jede traktor“ v budově Národního zemědělského muzea, s. p. o. v Praze 7 – Holešovicích dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo, které jsou přílohou zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Zadáno
1 2 3 11 21
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace