Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  Povodí Vltavy, státní podnik

Výpis systémových zpráv

Povodí Vltavy, státní podnik

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Tel (ústředna): +420221401111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-vltavy-statni-podnik
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Kontaktní osoba: Klausová Michaela
Webová adresa: http://www.pvl.cz
Číselník NIPEZ: 24300000-7 - Základní anorganické a organické...
Kód: 24300000-7
Název: Základní anorganické a organické chemické látky
Povinnost pro e-tržiště: Ne
Povinnost pro centr. zadávání: Ne
Povinnost pro e-aukce: Ne

71900000-7 - Laboratorní služby
Kód: 71900000-7
Název: Laboratorní služby
Povinnost pro e-tržiště: Ne
Povinnost pro centr. zadávání: Ne
Povinnost pro e-aukce: Ne

90711400-8 - Služby spojené s posouzením vlivu na...
Kód: 90711400-8
Název: Služby spojené s posouzením vlivu na životní prostředí v jiných případech než u stavby
Povinnost pro e-tržiště: Ne
Povinnost pro centr. zadávání: Ne
Povinnost pro e-aukce: Ne

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Holečkova 3178/8
Obec: 150 00 Praha 5 Smíchov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ „Bezpečnostní služby – Provádění fyzické ostrahy majetku v budovách...
Předmětem vlastního plnění je provádění fyzické ostrahy majetku za podmínek stanovených zněním smlouvy o fyzické ostraze majetku. Zadáno
VZ Pojištění odpovědnosti členů orgánů podniku 08.03.2017 10:00
Předmětem této veřejné zakázky je výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti členů orgánů zadavatele. Zadáno
VZ Nákup 1 ks nákladního automobilu - valník třístranný sklápěč (rok 2016)... 17.01.2017 10:00
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sklápěcího nákladního automobilu (dále zboží) pro zajištění povinností Povodí Vltavy, státní podnik dle platné právní úpravy včetně zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, jako správce vodních děl a vodních toků. Zadáno
VZ Pojištění plavidel JOSKA a Valentýna II (2017-2018) 05.12.2016 10:00
Předmětem této veřejné zakázky je výběr pojistitele speciálních plavidel – vyměřovacích lodí – na rok 2017 a 2018. Zadáno
VZ Pořízení serverů (rok 2016) 13.10.2016 10:00
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka serverů (dále zboží) pro zajištění provozní a pořízení serverových prostředků - 4 ks serverů pro provoz Exchange cluster, 2 ks serverů pro provoz doménového prostředí, 2 ks datového uložiště. Zadáno
1 2 3 ... 7

Veřejné dokumenty

Název Soubor
Výpis z obchodního rejstříku Stáhnout (66,49 KB)
Identifikátor profilu zadavatele:
Předchozí profily zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPVL
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace