Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Jičín

Výpis systémových zpráv

Město Jičín

Název: Město Jičín
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00271632
DIČ: CZ00271632
Tel (ústředna): 493545111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-jicin
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260
Kontaktní osoba: Hollerová Lenka
Webová adresa: http://www.mujicin.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Žižkovo náměstí 18
Obec: 50601 Jičín Valdické Předměstí
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Vybavení prádelny domova pro seniory Sociálních služeb města Jičína 29.05.2017 09:00
Zadavatel: Sociální služby města Jičína, Hofmanova 574, 506 01 Jičín, IČ: 70888167 zastoupené ředitelem Mgr. Tomášem Kolátorem (kupní smlouva bude uzavřena mezi tímto zadavatelem a vítězným dodavatelem. Tato zakázka je realizována přes elektronické tržiště zřízené zřizovatelem zadavatele. Nákup průmyslovvých praček, bubnového sušiče, sušícího válcového žehliče včetně montáže, dodávky,... Zadáno
VZ Nákup notebooků pro Základní školu Husova 170, Jičín 17.05.2017 10:00
Zadavatel: Základní škola, Jičín, Husova 170, zastoupená ředitelem Mgr. Romanem Marešem (kupní smlouva bude uzavřena mezi tímto zadavatelem a vítězným dodavatelem). Tato zakázka je realizována přes elektronické tržiště zřízené zřizovatelem zadavatele. Nákup 11 kusů notebooků pro základní školu, dále rozšíření záruky na 3 roky on - site a Office Standard 2016. Zadavatel si vyhrazuje... Zadáno
VZ Nákup výpočetní techniky 2017 11.05.2017 09:30
Výpočetní technika pro město Jičín Zadáno
VZ Nákup diskového pole a 2 serverů 29.03.2016 10:00
Diskové pole HP MSA 2040 LFF Server HP DL360 Zadáno
VZ Dodávka 44 počítačů a 16 tiskáren 24.03.2014 13:00
Nákup IT techniky Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: výdajový účet
Název účtu: výdajový účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 524541
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace