Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Havraň

Výpis systémových zpráv

Obec Havraň

Název: Obec Havraň
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00265918
DIČ: CZ00265918
Tel (ústředna): 476109101
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-havran
Kontaktní osoba: Vinař Petr
Webová adresa: http://www.ouhavran.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Havraň 11
Obec: 43501 Havraň Havraň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Stavební úpravy bytu čp.73 v Havrani
Stavební úpravy bytu čp.73 v Havrani Zadáno
VZ Havraň – komunikace Saběnice
vybudování komunikace Saběnice Zadáno
VZ Havraň - komunikace a rozšíření kanalizace ke Coopu
Komunikace a rozšíření kanalizace ke Coopu Zadáno
VZ Revitalizace zeleně a drobného vodního toku v centrum obce Havraň
Revitalizace zeleně a drobného vodního toku Zadáno
VZ Stavební úpravy bytu čp. 44 v Havrani
stavební úpravy bytu Zadáno
1 2 3 ... 4
Identifikátor profilu zadavatele: 373766
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace