Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Nové Město na Moravě

Výpis systémových zpráv

Město Nové Město na Moravě

Název: Město Nové Město na Moravě
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00294900
DIČ: CZ00294900
Tel (ústředna): +420 566 598 300
Fax (ústředna): +420 566 598 305
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-nove-mesto-na-morave
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c8495d0f-b635-4111-9a37-cb8fe5b7e557
Kontaktní osoba: Wurzelová Dana
Webová adresa: http://www.nmnm.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vratislavovo náměstí 103
Obec: 59231 Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Kancelářské potřeby pro město Nové Město na Moravě a jeho příspěvkové... 08.12.2014 09:00
nákup kancelářských potřeb v průběhu roku 2015 Zadáno
VZ Drogistické zboží pro město Nové Město na Moravě a jeho příspěvkové... 08.12.2014 10:00
dodávka drogistického zboží dle specifikace pro rok 2015 Zadáno
VZ Nákup potravin pro školní jídelny v Novém Městě na Moravě na období... 22.08.2014 12:00
Předmětem VZ je dodávka potravin ( blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace) pro školní jídelny v Novém Městě na Moravě. Zadáno
VZ Nákup kancelářského papíru A4/80g, Nové Město na Moravě 23.06.2014 10:00
dodávka Kancelářský papír A4/80g, bílý, pro každodenní použití v kanceláři Minimální technické parametry papíru: - hmotnost: 80 g/m2 ± 2 - tlouštka: 108 μm ±3 - objem: 1,35 - hladkost 160 ±50 - bělost: 166 ± 2 - pevnost: 54/114 mN (L&W) ±5 /± 10 – opacita 92% ± 2 1 krabice = 5 balíků (1 balík = 500 listů papíru) nabídková cena bude zadána za 1 balík papíru v Kč bez DPH Zadáno
VZ Potraviny pro školní jídelny v Novém Městě na Moravě na období 4-6/2014 23.04.2014 12:00
nákup potravin pro školní jídelny na období 4-6/2014 Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: výdajový
Název účtu: výdajový
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1224751
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace