Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Ostrožská Nová Ves

Výpis systémových zpráv

Obec Ostrožská Nová Ves

Název: Obec Ostrožská Nová Ves
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00291200
DIČ: CZ00291200
Tel (ústředna): 572598115
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-ostrozska-nova-ves
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Kontaktní osoba: Botek Pavel
Webová adresa: http://www.onves.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dědina 161
Obec: 68722 Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný účet
Název účtu: Běžný účet
Předčíslí účtu: 0000 000
Číslo účtu: 165412273
Kód banky: 0300
IBAN: CZ2503000000000165412273
SWIFT: CEKOCZPP

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace