Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 14

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 14

Název: Městská část Praha 14
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Tel (ústředna): 281005111
Fax (ústředna): 281912861
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-14
Kontaktní osoba: Koplíková Eva
Webová adresa: http://praha14.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bratří Venclíků 1073/8
Obec: 19800 Praha Černý Most
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016 04.05.2016 10:00
Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016 Zadáno
VZ Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou 21.08.2015 10:00
dodávka výpočetní techniky a kancelářské techniky dle specifikace, která je samostatnou přílohou (viz příloha č. 1) Zadáno
VZ Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 výpočetní technikou 15.07.2015 10:00
dodávka spočívající v dodání výpočetní techniky dle specifikace. která je samostatnou přílohou (viz příloha č. 1) Zrušeno
VZ Dodání koncových uživatelských stanic 07.10.2013 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50Ks koncových uživatelských stanic včetně monitoru, reproduktoru, klávesnice s integrovanou čtečkou čipových karet, zárukou na 60 měsíců a licencí MS Office standard 2013. Neukončeno
VZ Dodání koncových uživatelských stanic 07.10.2013 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks koncových uživatelských stanic včetně monitoru, reproduktoru, klávesnice s integrovanou čtečkou čipových karet, zárukou na 60 měsíců a licencí MS Office standard 2013. Zrušeno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: běžný účet
Název účtu: běžný účet
Předčíslí účtu: 27
Číslo účtu: 9800050998
Kód banky: 6000
IBAN: CZ2960000000279800050998
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace