Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  OBEC JÍLOVIŠTĚ

Výpis systémových zpráv

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Název: OBEC JÍLOVIŠTĚ
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00241334
DIČ: -
Tel (ústředna): 257730274
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-jiloviste
Kontaktní osoba: Dostálek Karel
Webová adresa: http://www.jiloviste.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Pražská 81
Obec: 25202 Jíloviště Jíloviště
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný účet
Název účtu: Běžný účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 174002065
Kód banky: 0300
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace