Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Výpis systémových zpráv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Název: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Tel (ústředna): 222805111
Fax (ústředna): 222805670
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-8
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.praha8.cz
Kontaktní osoba: Strnadová Dagmar
Webová adresa: http://praha8.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Zenklova 1/35
Obec: 18000 Praha Libeň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Aktualizace Strategie rozvoje ICT MČ P8 06.03.2017 09:00
Uchazeč zajistí služby souvisejicí s aktualizací Strategie rozvoje ICT Úřadu městské části Praha 8 (dále jen Úřad) do konce roku 2018. Součastí Strategie rozvoje ICT je i Informační koncepce, kterou je Úřad je provozovotatel ISVS povinen udržovat a vyhodnocovat dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění a Vyhlášky č. 529/2006 Sb. o požadavcích na... Zadáno
VZ Pořízení, zákaznická úprava a implementace elektronických testů pro MS... 14.12.2016 13:00
ÚMČ aktuálně disponuje sadou elektronických kurzů seznamujících klienta s nástroji sady MS Office. Pro získání kontroly úrovně znalostí těchto základních nástrojů u pracovníků úřadu plánuje pořídit elektronické testy, které budou zaměstnanci pravidelně absolvovat. Bližší specifikace požadavků na řešení je uvedena v příloze výzvy k podání nabídky. Zadáno
VZ Pronájem SW licence sloužící k odhalování bezpečnostních problémů v... 14.12.2016 11:00
Pronájem SW, který bude proaktivně sledovat nastavení a logy virtuální infrastruktury a reportovat hrozby popsané ve VMware knowledge base, ostatních důvěryhodných zdrojích, včetně vlastních expertních analýz. Bude objevovat a napravovat potencionální hrozby před tím, než způsobí výpadky virtuálního prostředí VMware. Zadáno
VZ Optimalizace provozu databází po napojení databáze LKS 14.12.2016 14:00
Oddělení ICT služeb jako technologický správce databázových systémů, realizuje v rámci rozvoje IT infrastruktury integraci kamerových záznamů ze svého LKS. Protože se jedná o novou entitu v databázové struktuře, je nezbytné provést provozní úpravy, které zajistí její optimální provoz. Poptáváme provedení optimalizace obou databází tak, aby byly splněny výše popsané provozní požadavky. Zadáno
VZ Provedení auditu software a licencí 14.12.2016 10:00
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení auditu licencí (Software Asset Management) podnikového softwaru s cílem identifikace možností redukce nákladů na jejich nákup, podporu a zvýšení efektivnosti hospodaření s licencemi a nastavení budoucí jednotné evidence licencí. Zadáno
1 2 3 11 ... 15
Identifikátor profilu zadavatele: 637833
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace