Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Městec Králové

Výpis systémových zpráv

Město Městec Králové

Název: Město Městec Králové
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00239437
DIČ: CZ00239437
Tel (ústředna): 325643211
Fax (ústředna): 325643733
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-mestec-kralove
Profil zadavatele (www adresa): http://mesteckralove.cz
Kontaktní osoba: Pavlík Milan
Webová adresa: http://mesteckralove.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Náměstí Republiky 1/1
Obec: 28903 Městec Králové
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný účet
Název účtu: Běžný účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 850422584
Kód banky: 0600
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace