Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Národní hřebčín Kladruby nad…

Výpis systémových zpráv

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
Tel (ústředna): 466537533
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/narodni-hrebcin-kladruby-nad-labem-statni-prispev
Kontaktní osoba: Suchánková Lenka
Webová adresa: http://www.nhkladruby.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kladruby nad Labem 1
Obec: 53314 Kladruby nad Labem Kladruby nad Labem
Stát: Česká republika - CZE
Region: Pardubický kraj (CZ053)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup kancelářského vybavení 03.04.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je pořízení drobného kancelářského vybavení, například kalkulačky s tiskem, skartovačky, laminátory, kroužkové vazače apod. s příslušenstvím a multifukční tiskárny včetně tonerů. Zrušeno
VZ Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat na... 17.01.2017 11:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku a médií pro ukládání dat na rok 2017. Výzva obsahuje předpokládaný roční nákup základního spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku a médií pro ukládání dat, které tvoří nákladově rozhodující podíl veřejné zakázky zadavatele. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady včetně dodání na místo... Zadáno
VZ Úklidové, čistící a mycí prostředky na rok 2017 06.02.2017 11:00
Nákup úklidových, čistících a mycích prostředků na rok 2017, bližší specifikace viz příloha č. 7. Zadáno
VZ Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 30.11.2016 11:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních... Zrušeno
VZ Poskytování auditorských služeb 24.06.2016 08:00
Poskytování auditorských služeb Auditorem pro Klienta ve smyslu ustanovení Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech , Zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a dalších právních předpisů. Jedná se o ověření účetní závěrky k 31.12. 2016 v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky Rozsah auditovaného účetnictví je cca 70000 – 73000... Zrušeno
1 2 3 11 ... 17
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace