Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Bezděkov

Výpis systémových zpráv

Obec Bezděkov

Název: Obec Bezděkov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00255220
DIČ: CZ00255220
Tel (ústředna): 376312822
Fax (ústředna): ne
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-bezdekov
Profil zadavatele (www adresa): http://www.bezdekov.cz
Kontaktní osoba: Červený Josef

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bezděkov 7
Obec: 33901 Bezděkov Bezděkov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ BEZDĚKOV - MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 20.02.2015 10:00
Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací vedoucích z centra obce Bezděkov do severní části obce, kde se nachází nové rezidenční čtvrti a na přilehlých pozemcích se plánuje další výstavba rodiných domů. Součástí akce je i odstranění nevyhovující stávající stykové křižovatky sil. III/18510, která bude nahrazena novou okružní křižovatkou. Komunikace se nachází v zastavěném území a z... Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 3926351
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace