Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Řehlovice

Výpis systémových zpráv

Obec Řehlovice

Název: Obec Řehlovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00266981
DIČ: --
Tel (ústředna): 475 215 256
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Bydlení a občanská vybavenost, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-rehlovice
Profil zadavatele (www adresa): https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-rehlovice/
Kontaktní osoba: Josef Macháček
Webová adresa: http://www.rehlovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Řehlovice 1
Obec: 40313 Řehlovice Řehlovice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: běžný
Název účtu: běžný
Předčíslí účtu: 78
Číslo účtu: 4520530257
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace