Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Vevčice

Výpis systémových zpráv

Obec Vevčice

Název: Obec Vevčice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00637084
DIČ: CZ-00637084
Tel (ústředna): 515252244
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-vevcice
Profil zadavatele (www adresa): http://vevcice.cz
Kontaktní osoba: Kuchařík František
Webová adresa: http://vevcice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vevčice 10
Obec: 67153 Vevčice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 22220741
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace