Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  OBEC VOLEVČICE

Výpis systémových zpráv

OBEC VOLEVČICE

Název: OBEC VOLEVČICE
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00266175
DIČ: není
Tel (ústředna): 476110032
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-volevcice
Kontaktní osoba:
Webová adresa: http://www.volevcice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Volevčice 22
Obec: 43401 Volevčice Volevčice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Kompletní projekční a inženýrská činnost na akci: "Obytný dům ve...
projekční a inženýrská činnost Zadáno
VZ Volevčice - chodník ke hřbitovu
Vybudování chodníku ke hřbitovu. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele: 357143
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace