Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká správa sociálního…

Výpis systémových zpráv

Česká správa sociálního zabezpečení

Název: Česká správa sociálního zabezpečení
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00006963
Tel (ústředna): +420257063615
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-1
Kontaktní osoba: Demeš Jiří
Webová adresa: http://www.cssz.cz/cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Křížová 1292/25
Obec: 150 00 Praha Praha 5
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 10 ks mobilních telefonů 27.03.2018 08:00
Nákup 10 ks mobilních telefonů blíže viz příloha Neukončeno
VZ Nákup termopásek 20.03.2018 08:00
Termopásky WAX RIBBON 156mm x 450m. Neukončeno
VZ ČSSZ PUL- revize a servis elektro 26.03.2018 16:00
Revize a servis elektro v budovách okresních správ sociálního zabezpečení v Ústeckém kraji a Libereckém kraji Neukončeno
VZ Nákup 10 ks mobilních telefonů 15.03.2018 08:00
Nákup 10 ks mobilních telefonů blíže viz příloha Zrušeno
VZ Údržba a opravy telefonní sítě v objektech ČSSZ
Údržba a opravy telefonní sítě v objektech ČSSZ Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 225
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Výdajový účet
Název účtu: Výdajový účet
Předčíslí účtu: 10006
Číslo účtu: 127001
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace